Przegląd Twórczości
w Języku Niemieckim
5 kwietnia odbył się Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej w Języku Niemieckim. Organizatorem konkursu był nauczyciel języka niemiekiego Danuta Lichoń. Na scenie wystąpiły 4 grupy z naszej szkoły oraz 3 z Gimnazjum w Szczawnicy, w sumie w konkursie wzięło udział 30 uczniów Jury oceniało nie tylko poprawność językową, ale również kostiumy, grę aktorską i pomysł przedstawienia. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: grupowej i indywidualnej. Trzy najlepsze zespoły otrzymały dyplomy wraz z upominkami oraz wezmą udział w konkursie Bliżej Świata w Krakowie. Osoby wyróżnione otrzymały nagrody książkowe.10 kwietnia 2006 r. dwa najlepsze zespoły wyłonione w Międzyszkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Języku Niemieckim wzięły udział w konkursie "Bliżej Świata" w Krakowie. Pierwszy zespół - uczniowie klasy III a i III b zaprezentował skecz zatytułowany "Z góry Olimp". Drugi zespół - klasa IIIc przedstawiła "Hamleta". Obydwa zespoły uznały ogromne owacje zgromadzonej publiczności.