Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach dnia 4.10.2005r. wzięło udział w ogólnopolskiej akcji "Młodzi głosują". Akcja ta jest od kilku lat organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dotychczas młodzież gimnazjum w Maniowach miała okazję wypowiedzieć się w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. "Młodzi głosują" to świetna lekcja demokracji. Podczas przeprowadzania akcji uczniowie dowiadują się jakie są zasady organizowania wyborów, poznają w praktyce na czym polega swobodne wyrażanie opinii w systemie demokratycznym. Opiekę nad realizacją projektu sprawują: pedagog szkolny Małgorzata Kunstman-Mikołajczyk i nauczyciel historii i wos Bożena Kunikowska-Urbaniak. Młodzież bardzo chętnie zaangażowała się w przygotowania i przeprowadzenie wyborów, które wyglądały tak samo jak wybory dorosłych (lokal wyborczy, komisja, urna, karty do głosowania, sprawdzanie legitymacji uczniowskich, podpisywanie listy). Na lekcjach wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie i historii uczniowie byli przygotowywani do uczestnictwa w wyborach - przekazywano i pogłębiano wiedzę na temat zasad demokracji.


WYNIKI WYBORÓW :


Osób uprawnionych do głosowania       242
Głosów oddanych       229
Głosów nieważnych        6
Głosów ważnych        2231 Bochniarz Henryka 1 0,4 %
2 Borowski Marek Stefan 3 1,3 %
3 Bubel Leszek Henryk 2 0,9 %
4 Giertych Maciej Marian 1 0,4 %
5 Ilasz Liwiusz Marian 2 0,9 %
6 Kaczyński Lech Aleksander 50 22,4 %
7 Kalinowski Jarosław 5 2,2 %
8 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 4 1,7 %
9 Lepper Andrzej Zbigniew 57 25,5 %
10 Pyszko Jan 2 0,9 %
11 Słomka Adam Andrzej 1 0,4 %
12 Tusk Donald Franciszek 95 42,6 %
13 Tymiński Stanisław 0 0Ogólnopolskie wyniki wyborów "Młodzi głosują" zostaną podane w środę 5.10 o godz. 12.00.


Mamy nadzieję, że nasze działania przygotują młodzież do przyszłego aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.