REALIZACJA PROJEKTU "KROK NAPRZÓD"
w roku szkolnym 2010/2011

"A thousand miles journey begins with a single step"
Lao-TsuObejrzyjcie prezentację z zajęć, które juz się odbyły! - luty :-)

Prezentacja z zajęć - marzec 1 :-)

Prezentacja z zajęć - marzec 2 :-)

Prezentacja z zajęć - kwiecień 1 :-)

Prezentacja z zajęć - kwiecień 2 :-)

Prezentacja z zajęć - ŚMIECIOSZTUKA!

Warsztaty na temat czasu.

Warsztaty na temat pamięci.

Siódmego lutego 2011 r. w Gimnazjum w Maniowach rozpoczęliśmy projekt "Krok naprzód".
Projekt składa się z warsztatów, podczas których 23 uczniów w praktyczny sposób poznaje kreatywne i ciekawe metody efektywnego uczenia się.
Obecnie mamy za sobą już dwa moduły złożone z sześciu dwugodzinnych warsztatów ("Praca zespołowa" oraz "Różnorodność kulturowa - Globalna wioska").
Zajęcia prowadzone są przez Natalię Niemiec i Magdę Krzysik.

Młodzi uczestnicy projektu, zaskakują nas z każdymi kolejnymi warsztatami. Mają bardzo wysoki poziom motywacji, który objawia się ich obecnością na zajęciach (frekwencja waha się między 93 a 100 %), oraz skrupulatnym wypełnianiu "Pamiętnika zajęć", który dostają po każdych warsztatach.
Młodzi ludzie coraz bardziej się otwierają oraz coraz aktywniej biorą udział w dyskusjach i ćwiczeniach. Wzrasta także jakość współpracy w grupie, co widać w coraz bardziej przyjacielskiej atmosferze i w coraz lepszej jakości wyników pracy zespołowej.

Warsztaty odbywają się w świetlicy po lekcjach w poniedziałki i piątki. Świetlica nabrała nowego charakteru, który bardzo odzwierciedla to co się dzieje na zajęciach. Jest kolorowo, ciekawie i bezpiecznie.

Nasz projekt został zrealizowany dzięki wsparciu:
- Urzędu Gminy Czorsztyn,
- Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy
- Gimnazjum Publicznego w Maniowach
- Fundacji Rozwoju Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maniowach
oraz anonimowemu sponsorowi...
Bardzo dziękujemy za wsparcie w formie zaufania i finansów.


Natalia Niemiec

* * *

Za nami już dziesięć modułów projektu "Krok Naprzód".
Dwa moduły, które nie dawno przerobiliśmy to: "Budowanie relacji" i "Dam o moje środowisko - Ekologia".
Warsztaty z "Budowania relacji" rozpoczęliśmy od filmu o niewykorzystanej szansie na miłość. Film ten na szczęście zakończył się szczęśliwie. Jednak nie każdemu dana jest druga szansa gdy za pierwszym razem ją zmarnuje, bądź nie wykorzysta.
Na następnym spotkaniu próbowaliśmy zdefiniować słowo miłość, które jak się przekonaliśmy, dla każdego z nas znaczyło coś innego. Nasze definicje to np. dom, ślub, dziecko, druga osoba, decyzja, zobowiązanie, troska, trudna do zdefiniowania itp. (plakat "Miłości" jest powieszony na gazetce ściennej Kroku naprzód nad schodami, wiec zachęcam do przeczytania).
Obejrzeliśmy także wspaniałą bajkę "Jak wytresować smoka", która opowiada historię o dzielnym młodzieńcu, który przez swoją inność stał się największym bohaterem w swojej wiosce. Przekonaliśmy się także, że każdy z nas może być bohaterem, jeśli tylko odważy się zrobić coś bezinteresownie dla innych.
Warsztaty z ekologii rozpoczęły się od tworzenia lamp z zebranych śmieci. Była to "Śmieciosztuka", czyli robienie czegoś z niczego.
Kolejnym krokiem była nauka segregowania śmieci i nowych pomysłów jak zadbać o naszą planetę poprzez np.
- zbieranie swoich śmieci za sobą;
- używanie eko-reklamówek;
- gaszenie światła;
- przeróbkę starych ubrań.
Po tych warsztatach każdy z nas pamięta już o zasadzie 3R (3U) czyli : REUSE, REDUSE, RECYCLE, a po polsku: UNIKAJ, UŻYJ, UTYLIZUJ!

Sylwia Janczy (klasa IIIa)