Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas

Międzyszkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Języku AngielskimPragniemy zachęcić uczniów Waszego Gimnazjum do wspólnej zabawy i współzawodnictwa
w finale naszego przeglądu.
Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego wśród młodzieży oraz doskonalenie swobodnego posługiwania się językiem obcym.
REGULAMIN KONKURSU:

-uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjum;

-uczestnicy w grupach (max. 6 osób ) przygotowują występ artystyczny w dowolnej formie (skecz , drama , piosenka ) w języku angielskim. Czas trwania występu max. 20 min.;

-eliminacje szkolne należy przeprowadzić do końca listopada 2007r.;

-zwycięzców etapu szkolnego zapraszamy na finał przeglądu organizowany przez Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach 13 grudnia 2007 r.;

-jury ocenia oryginalność pomysłu, poprawność językową oraz przygotowanie muzyczne i teatralne;

-zgłoszenia uczestników wraz z podaniem dokładnej ilości osób występujących ,repertuaru oraz nazwiska opiekuna proszę przesyłać na adres Gimnazjum listownie lub faxem do końca listopada 2007r.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu rozstrzyga nauczyciel języka angielskiego Ewa Wetula tel.2750992 w godz. 9.40 - 12.30 od poniedziałku do czwartku.