TANECZNYM KROKIEM  23.01.2008 w Maniowach odbył się juz po raz IV SZKOLNY TURNIEJ TAŃCA- "TANECZNYM KROKIEM". Frekwencja w tym roku była 100%bowiem udział wzięły uczennice wszystkich klas Gimnazjum w Maniowach. Zaprezentowały dowolny układ taneczny do wybranej muzyki przygotowane pod kierunkiem pani Adrianny Berszakiewicz, nauczycielki wychowania fizycznego. Jury w składzie pani Kazimiera Orzeł, pani Małgorzata Kunstman oraz pan Michał Hałabura kierowało się następującymi kryteriami: choreografia i technika, zgodność układu z muzyką oraz ogólny wyraz artystyczno - estetyczny. Wyżej wymienione elementy oceniane były  w skali od 1-10
  I miejsce - zdecydowanie najlepsza była klasa II C - zespół "Smile", która zaprezentowała taniec belgijski z szarfami,
II miejsce - klasa III D -zespół :"Chicago"
III miejsce - klasa III B- zespół: "Season on the Pirates"
IV miejsce - klasa III A - zespół: "Nothing Else"
Zespoły miejsc II-IV tańczyły do muzyki nowoczesnej prezentując swoje układy. Pozostałe zespoły miejsc V-IX zaprezentowały takze układy do muzyki nowoczesnej. Wykonawcy jak najbardziej zasłużyli na liczne dowody uznania, bo byli doskonale przygotowani muzycznie, mieli trudne i widowiskowe układy taneczne, wspaniale oprawione barwnymi kostiumami.

Trzy najlepsze zespoły będą miały możliwość zaprezentowania się na II MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE TAŃCA, który odbędzie się 27.03.2008 w Szczawnicy w Gimnazjum im ks. prof. Józefa Tischnera. Serdecznie zapraszamy!

Cele imprezy to: popularyzacja tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz wyzwalanie w uczestnikach kreatywności. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy natomiast trzy najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy! Poziom tegorocznego TURNIEJU TAŃCA był bardzo wysoki, co bardzo cieszyło organizatorkę imprezy - A.Berszakiewicz oraz jury i publiczność.Więcej zdjęć w galerii.