Program "TRZYMAJ FORMĘ"  Program "Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie "Polska Federacja Producentów Żywności" w ramach  realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.
Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. 

Nasza szkoła już po raz II wzięła udział i program został zrealizowany. Otrzymaliśmy materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli przygotowane przez Polską Federację Producentów Żywności przy współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia oraz Zakładem Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka. Głównym koordynatorem w naszej placówce jest Adrianna Berszakiewicz- nauczyciel wf, osobami współpracującymi; Iwona Regiec- nauczyciel muzyki i plastyki, Barbara Lis- nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie, Małgorzata Kunstman - pedagog szkolny.
W ramach tego programu odbyło się wiele konkursów, przeglądów, występów zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia, przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania jak i też zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. W programie wzięło udział 106 uczennic z klasy I,II,III naszego gimnazjum.

Działania w ramach TRZYMAJ FORMĘ:
- dwa programy profilaktyczne: "Nie garb się", "Bulimia i anoreksja choroby XXI wieku" (realizowane były na zajęciach wychowania fizycznego, spotkanie na temat bulimii i anoreksji z Katarzyna Wachułką);
- konkursy tańca (szkolny, międzygimnazjalny w Szczawnicy, międzyszkolny w Szczawnicy, powiatowy w Nowym Targu "Talenty Małopolski", wojewódzki w Nowym Targu);
- udział w zawodach sportowych;
- konkurs prozdrowotny "Żyj zdrowo";
- "Święto Muzyki" - Kluszkowce, Sromowce, Maniowy;
- zajęcia dodatkowe z piłki siatkowej;
- prowadzenie gazetki prozdrowotnej w szkole;
- przygotowanie prac pisemnych;
- prowadzenie rozgrzewki podczas zajęć z wychowania fizycznego.

Społeczność lokalna została poinformowana o rezultatach realizowanego programu podczas ogólnego spotkania z rodzicami, Święta Muzyki, oraz Przeglądu Artystycznego. Także media były informowane o naszych imprezach co jest udokumentowane artykułami w prasie.