Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas

Międzyszkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Języku Angielskim

Pragniemy zachęcić uczniów Waszego Gimnazjum do wspólnej zabawy i współzawodnictwa w finale naszego przeglądu.
Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego wśród młodzieży oraz doskonalenie swobodnego posługiwania się językiem obcym.

REGULAMIN      KONKURSU

 

 -uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjum.

-uczestnicy w grupach (max. 6 osób ) przygotowują występ artystyczny w dowolnej formie (skecz , drama , piosenka ) w języku angielskim. Czas trwania występu max. 15 min.

-eliminacje szkolne należy przeprowadzić do końca  listopada 2008r.

-zwycięzców etapu szkolnego zapraszamy na finał przeglądu organizowany przez Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach 2 grudnia 2008 r.

-jury ocenia  oryginalność pomysłu, poprawność językową oraz przygotowanie muzyczne i teatralne.

-zgłoszenia uczestników  wraz z podaniem dokładnej ilości osób występujących ,repertuaru oraz nazwiska opiekuna proszę przesyłać na adres Gimnazjum listownie lub faxem do 25 listopada 2008r.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Wszelkie wątpliwości  dotyczące konkursu rozstrzyga nauczyciel języka angielskiego -Ewa Wetula-tel.2750992 .