"Odnajdźmy siebie, by się nie wstydzić skąd jesteśmy" - dwumiesięczny projekt realizowany dzięki funduszom pozyskanym w ramach konkursu kuratoryjnego "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich". Projekt opracowany w Gminnym Publicznym Gimnazjum w Maniowach, skierowany do wszystkich szkół gminy Czorsztyn (dwa gimnazja i cztery podstawówki) został dofinansowany kwotą 65 908 zł.

Projekt ma na celu wzbudzenie dumy młodych mieszkańców Gminy Czorsztyn z oryginalności i niepowtarzalności własnych tradycji regionalnych, równocześnie z uświadomieniem spójności i ścisłych związków tych ziem pogranicznych z historią i kulturą ogólnonarodową.
W ramach projektu będą odbywać się warsztaty historyczne, etnograficzne, artystyczne i kulinarne, konkursy (plastyczne, literacki, kulinarny), zajęcia kół geograficzno - regionalnych, wycieczki i rajdy. Podsumowaniem projektu będzie wydanie publikacji, mającej formę literackiej, czorsztyńskiej książki kucharskiej.

Pierwszym działaniem w ramach projektu był rajd turystyczny "Przez Wielkie Pole do paszczy smoka", który odbył się 25.10.08.