Wyniki konkursu plastycznego
"Piękno tworzone naturą".

          W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Czorsztyn. Spośród 65 prac nadesłanych na konkurs komisja oceniająca postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujących uczestników:

Kategoria:   uczniowie gimnazjum
I miejsce:
-Dominika Regiec, Monika Danielczak kl. III a
-Gimnazjum w Sromowcach Niżnych
II miejsce:
-Barbara Znaniec, Monika Chmiel, Natalia Sołtys kl. II a
-Gimnazjum w Sromowcach Niżnych
-Justyna Chmiel, Patrycja Palczewska kl. I a
-Gimnazjum w Sromowcach Niżnych
III miejsce:
-Karolina Niemiec kl. I b -Gimnazjum w Maniowach
-Ewa Konieczny, Sylwia Plewa kl. II c -Gimnazjum w Maniowach

Wyróżnienia:
-Magdalena Janczy kl. III b- Gimnazjum w Sromowcach Niżnych
-Izabela Konieczny kl. III a- Gimnazjum w Sromowach Niżnych

 

 

Wyniki konkursu fotograficznego.

            W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów ze Sromowiec Niżnych i Maniów. Spośród 83 prac, które wpłynęły na konkurs komisja oceniająca postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących uczestników: 

I miejsce:
Justyna Kaczmarczyk kl. III b- Gimnazjum w Sromowcach Niżnych

II miejsce:
Karolina Niemiec kl. I b- Gimnazjum w Maniowach
Danuta Plewa kl. III b- Gimnazjum w Sromowcach Niżnych
Magdalena Janczy kl. III a- Gimnazjum w Sromowcach Niżnych

III miejsce:
Paweł Bednarczyk kl. III b-Gimnazjum w Maniowach

Wyróżnienia:
Szymon Kowalczyk kl. II a- Gimnazjum w Sromowcach Niżnych
Julia Regiec kl. II a- Gimnazjum w Sromowcach Niżnych

Nagroda specjalna:
Aleksander Rusin kl. I a- Gimnazjum w Maniowach

Prace nagrodzone i wyróżnione w galerii