Od 7 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów do wybranych szkół.
Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są tym systemem, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Do 20 czerwca 2012r. do godz. 10.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły.
Od 29 czerwca 2012 r. do 3 lipca 2012 r. do godz. 15. 00 - dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej.
5 lipca 2012 r. godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej
Do 9 lipca 2012 r. do godz. 14.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.
10 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły.
Do 12 lipca 2012 r. do godz. 10.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
13 lipca 2012 r. do godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły.
od 27 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - dodatkowa rekrutacja.

REKRUTACJA (Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie)
WZÓR PODANIA
ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DODATKOWE PUNKTY