PONIŻEJ KILKA PROPOZYCJI TESTÓW I ANKIET, KTÓRE POMOGĄ WAM W ZBADANIU WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI, ZAINTERESOWAŃ I SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH
(PLIKI DO POBRANIA W FORMACIE .pdf i .doc)

SKŁONNOŚCI ZAWODOWE
PORTFOLIO
SAMOOCENA
ASPIRACJE
ORIENTACJE ŻYCIOWE
TEST AGRESYWNOŚCI
TEST KONFLIKTOWOŚCI
DRZEWO DECYZYJNE
ZROZUMIENIE
PRZYSWAJANIE INFORMACJI
PODEJMOWANIE DECYZJI
ZNAJOMOŚĆ SIEBIE
MOCNE STRONY
ZDOLNOŚCI
TEMPERAMENT
SIŁA WOLI
ZAINTERESOWANIA
PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE


Wykorzystano ankiety i testy ze strony wydawnictwa WSiP oraz z poradnika J.Woronieckiej "Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu"


Testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych online:
1. TEST
2. TEST
3. TEST
KATALOG ZAWODOWPREZENTACJA NT DORADZTWA ZAWODOWEGO
(plik w formacie .ppt)