WYCIECZKA DO BOCHNI, czyli jak przebiegały PODZIEMNE ZMAGANIA.....


1)


2)