PROJEKT EDUKACYJNY
w GMINNYM PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MANIOWACH

FIZYKA


Tematy projektów edukacyjnych z fizyki:

1. Jak wykorzystać energię wiatru?
2. Co możemy zrobić aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w szkole?
3. Jakie prawa fizyki wykorzystujemy w domu?
4. Dlaczego szukamy alternatywnych źródeł energii dla samochodów?
5. Maszyny proste (równia pochyła, dźwignie) - ich praktyczne wykorzystanie.
6. W jaki sposób porusza się motorower?
7. Jak działa silnik Diesla?
8. Jak zmieniał się samochód od powstania do dziś?
9. Jaki związek ma fizyka ze sportem?
10. Dlaczego latają balony i samoloty?
11. Dlaczego ciała (statki) pływają?
12. Jak wykorzystać energię wody?
13. Dlaczego człowiek tonie?
14. Czy tarcie jest zawsze potrzebne?
15. Skoki narciarskie - długość i bezpieczeństwo.