PROJEKT EDUKACYJNY
w GMINNYM PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MANIOWACH

JĘZYK ANGIELSKI


Tematy projektów edukacyjnych z języka angielskiego:

1. Goral - English picture dictionary.
Ilustrowany słowniczek góralsko - angielski.

2. Wikipedia entries for famous people and places in our neighbourhood.
Opracowanie wpisów Wikipedii na temat znanych ludzi i miejsc w naszej okolicy.

3. Polish people in English speaking countries - now and a century ago.
Polacy w krajach anglojęzycznych - teraz i stulecie temu.

4. Casimir Pulaski Day - Polish holiday in the USA.
Dzień Kazimierza Pułaskiego - polskie święto w USA.

5. How can we get to London / Edinburgh / Dublin etc?
Jak dojechać do Londynu / Edynburga / Dublina itp.?

6. 20 things about Poland, that every foreign tourist should know about.
20 informacji o Polsce, które powinien znać każdy zagraniczny turysta.

7. English words in Polish language. Beware of false friends!
Angielskie słowa w języku polskim. Strzeż się fałszywych przyjaciół.

8. The international language - from Latin to English to ???
Język międzynarodowy - od łaciny przez angielski do ???

9. Manufacturers of entartainment - why do we watch American films, listen to American music, play American computer games?
Producenci rozrywki - dlaczego oglądamy amerykańskie filmy, słuchamy amerykańskiej muzyki, gramy w amerykańskie gry komputerowe?

10. American and British sports. Baseball and rugby for the masses.
Amerykański i brytyjski sport. Baseball i rugby dla mas..