PROJEKT EDUKACYJNY
w GMINNYM PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MANIOWACH

JĘZYK NIEMIECKI


Tematy projektów edukacyjnych z języka niemieckiego:

1. Wofür ist Deutschland bekannt?
Z czego słyną Niemcy?

2. Wie feiert man Feste in den deutschsprachigen Ländern?
Zwyczaje świąteczne w krajach niemieckiego obszaru językowego.

3. Mit der deutschen Sprache über die Welt.
Z językiem niemieckim przez świat.

4. Die Freizeitaktivitäten der deutschen Jugendlichen.
Formy spędzania wolnego czasu przez młodzież w Niemczech.

5. Die deutsche Küche - was isst und trinkt man in Deutschland?
Niemiecka kuchnia - czyli co jedzą i piją Niemcy?

6. Mozart - sein Leben und Werk.
Mozart - życie i twórczość.

7. Wie komme ich nach Berlin / Wien / Zürich?
Jak dojechad do Berlina / Wiednia / Zurychu?

8. Wie könnte man die Deutschstunden attraktiver gestalten?
Jak można by uatrakcyjnid lekcje języka niemieckiego?

9. Warum lohnt es sich, Deutsch zu lernen?
Dlaczego warto uczyd się języka niemieckiego?

10. Sind Deutsche pünktlich? - Stereotype über Deutsche und Polen.
Czy Niemcy są punktualni? - stereotypy na temat Niemców i Polaków.

11. Ich und meine Familie.
Ja i moja rodzina.